SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE

Ziemska brana

Dzika skalista dolina przy granicy państwowej z Polską. To tędy wcieka Dzika Orlica na teren Czech. Rezerwat przyrody. Dolina ta jest przecinana szosą z Bartoszowic do Czeskich Petrowic, która przechodzi przez most kamienny z jednym łukiem. Most zbudowali w latach 1900-1903 razem czescy oraz włoscy kamieniarze. Przy moście tym znajduje się tzw. Ledniczkowa skała – formacja skalna wiązana z licznymi legendami.
Dzika OrlicaDzika Orlica
Dzika Orlica
MostMost
Most